podstawowe informacje

Tłumaczenie zwykłe a uwierzytelnione
Tłumaczenie bez pieczęci i podpisu tłumacza jest tłumaczeniem zwykłym. Tłumaczenie uwierzytelnione (inaczej nazywane „poświadczonym" lub potocznie „przysięgłym") jest opatrzone pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego.

Strona rozliczeniowa
Strona rozliczeniowa bywa nazywana też stroną obrachunkową lub obliczeniową. W przypadku tłumaczenia zwykłego strona rozliczeniowa obejmuje 1800 znaków ze spacjami, zaś tłumaczenia uwierzytelnionego - 1125 znaków ze spacjami. Liczba stron fizycznych często różni się od liczby stron rozliczeniowych (może ich być zarówno mniej jak i więcej). Liczbę stron rozliczeniowych zaokrągla się w górę do pełnych stron.

Czas realizacji tłumaczenia
Czas przygotowania tłumaczenia określa się indywidualnie i zależy on od wielu czynników, jak objętość tekstu, stopień trudności tekstu oraz aktualne możliwości czasowe Tłumacza.

Stawka za tłumaczenie oraz tryb ekspresowy
Cena tłumaczenia zależy przede wszystkim od języka, z którego wykonywane jest tłumaczenie. Może to być tłumaczenie z języka niderlandzkiego na język polski, z języka niemieckiego na język polski, z języka polskiego na język niderlandzki, z języka polskiego na język niemiecki, a także z języka niderlandzkiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język niderlandzki.
W przypadku tekstów specjalistycznych może być doliczona dopłata. Jej wysokość jest określana indywidualnie, po zapoznaniu się z tekstem.
Klient może zwrócić się do Tłumacza z pytaniem o możliwość wykonania tłumaczenia w trybie ekspresowym; wiąże się to z wyższą stawką za tłumaczenie.

O języku niderlandzkim
Język niderlandzki jest językiem urzędowym Królestwa Niderlandów i Królestwa Belgii. Jest też jednak powszechny w innych zakątkach świata, np. w Surinamie i na terenie dawnych Antyli Holenderskich. Język używany w Holandii nazywany bywa holenderskim, w Belgii, a w zasadzie w jej północnej części - językiem flamandzkim. Nazwa „język belgijski", choć dość często spotykana, jest niepoprawna.

Dostarczanie tekstów do tłumaczenia
Teksty do tłumaczenia można dostarczać (po umówieniu) osobiście lub mailem, w formie skanu.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem lub kopią
Poświadczenie tłumaczenia za zgodność z oryginałem zawsze wymaga przedstawienia oryginalnego dokumentu. W przypadku braku oryginału lub nieprzedstawienia go Tłumaczowi, tłumaczenie jest poświadczane za zgodność z kopią.

Tłumaczenie fragmentów dokumentu
Na życzenie Klienta Tłumacz może wykonać tłumaczenie wskazanych fragmentów dokumentu. W przypadku takim Tłumacz zawsze zamieszcza stosowną adnotację.

powrót do strony głównej